11C0026 CBGJ2050D XGMA GEAR PUMP

Description

11C0026 CBGJ2050D XGMA GEAR PUMP

803431072 XCMG 300KL.1.1.1-1(L)下面板 33400004
253501649 XCMG I22L11/16UNOMDA3C接头(删除,统型用803164256) 33400006
705245589 XCMG 2102W.734-08.3-2筋板 33400007
705246559 XCMG XS261.01.1-22油缸右支腿 33400008
252609918 XCMG 送丝轮K1821Q01 33400010
201101237 XCMG DV25Q2.05.5右1.0米盖板 33400102
276100883 XCMG 500FN.12.1.6.1-3锁止板 33402300
705222919 XCMG 空调降温焊服 33402301
803165772 XCMG XT550K.10-5支架 33430233
705223555 XCMG 679-74-8销轴 33430337
705251736 XCMG 轴承座LTU9A.1.3.1.2(备件) 33491241
400200808 XCMG XGSX-01-77BHW水箱护网 33491241
705209896 XCMG Z5GS.7A.1.16(L)胶管总成
226200310 XCMG XZZB180.1.3.1-7L折弯板 0335B0000FCGB
251805311 XCMG G146.825左右前板对焊工装DT12 0335B0000TS
251807377 XCMG XS202.1.1-9液压油箱弯板 0335B0002
253104589 XCMG 800K.030-3.2.2-1端盖 0335B0003
276305829 XCMG 910-72-003轮子安装板 0335B0004
800511520 XCMG 902-1271.3-4方管50×1100 0335B0006
252804199 XCMG GB/T1096-2003键22×14×200 0335B0008
252606925 XCMG 400KIII.5.1-1(L)筋板 0335B0010
201300239 XCMG XGT80.05.5-1拉板 0335B0014
228300702 XCMG 902-1149转运小车 0335B0016
705229681 XCMG GB/T5782-2000螺栓M20×110 0335B0018
803104948 XCMG F481CACF101206-900软管总成 0335B0020
803165214 XCMG 500D.7.3.6软管总成 0335B0022
252917084 XCMG XGXD3500-10R/13-R电瓶线 0335B0024
859984906 XCMG 6I6608斗齿齿座销
251810060 XCMG GB/T882-2008销10×120 0335B0028
860130046 XCMG 800K(LNG)VI.10.1.1驾驶室焊接总成 0335B0030
859908559 XCMG M300DVG.030-02M300DVG左基础底板焊模 0335B0036-091
860107748 XCMG TZL16RM(5260001)变速箱总成 0335B0040-092
252117595 XCMG W5G.30.1-1侧板 0335B0046-091
276208913 XCMG 800K.030-8.17.4支架 0335B0048-09
252118712 XCMG 机罩(套色)LW541F.12II(备件) 0335B0050-09
860115185 XCMG 千分尺棘轮轴(删除) 0335B0052-09
705245441 XCMG XC958U.11.2.1仪表盘线束 0335B0054-09
252900306 XCMG RP601.1Ⅱ.1.1-1前板 0335B0056-09
805049676 XCMG GB/T5783-2000螺栓M14×45 0335B0058
860116373 XCMG XAP320.5.1.1-5桨臂(二) 0335B0072-091
860165807 XCMG XC8220.03.1.3.6多路阀总成 0335B0082
226300718 XCMG YL20.5.1-24板 0335B0084
201303193 XCMG LW180K.733-1.1-2方管50X50X1620
860132254 XCMG XL262J.840-02后轮凸块对焊划线样板 0335B0090-09
252110098 XCMG 600K.733-11.7-2立板 0335B0090-FC
705227389 XCMG 500KT(LNG).6.8-1导流板 0335B0090-FC1
276803042 XCMG 2102W.01.1-5左腹板Ⅱ 0335B0102
705255482 XCMG 800K.733-1.5定位座 0335B0104-09
253401894 XCMG 气动套筒34543-3/4-55mm 0335B0104-TS
805701058 XCMG 相序保护线路板E-RVR-APR-10C 0335B0106
276204843 XCMG 内径表可换测头(删除) 0335B0108
803605144 XCMG RPE3-06-3B11/02700E1电磁阀(J) 0335B0112
226301850 XCMG LW330F(G).11.3II.1A铲斗 0335B0114-TS
200500359 XCMG LW1200K.16-1燃油标识 0335B0116
252909298 XCMG TWZ260.10.4.1-3L折弯板三 0335B0118
705222914 XCMG F481CACE222212-1600-PG软管总成 0335B0124
860125245 XCMG 夹头392.272CG-5025064 0335B0126
800154495 XCMG XGTG-06-003特型油管
705229628 XCMG YZ18JF.6-5铜管(备件) 0335B0132
252914449 XCMG T.18-4A左叶片 0335B0135
253700191 XCMG 500F.030-1A.1.1-1连接块 0335B0140
252607755 XCMG 齿轮泵CBQXG-F525-AL(备件) 0335B0145
276203040 XCMG 螺母612630090006(备件) 0335B0160-09
860120299 XCMG 500K.030-153A.5-1板t16×24×65 0335B0161-091
803546153 XCMG 330FV.6.1-5右上面板 0335B0162-091
230901683 XCMG XC760K.030-6.1-2槽钢 0335B0163-091
252613109 XCMG 50GVZBRII.6.4-4隔音棉1 0335B0164-091
705234202 XCMG J300KV(KJ)潍柴+行星箱+干式桥+水处理+工作连杆(三联) 0335B0167-091
803044389 XCMG LW180KVB.12.1.2-2加强板 0335B0168-09
201200131 XCMG 垫片6.521.680 0335B0169-091
402600217 XCMG 柴油粗滤器总成61500080078A(备件) 0335B0170-091
803199333 XCMG HL500F-8402083上加强筋 0335B0171-091
253301961 XCMG 700FVII.11.2驾驶室电气
805601571 XCMG 300FV(TD).4.1.2-6立板 0335B0173-091
453704025 XCMG 400K.5.1-2右支架 0335B0174-091
253404899 XCMG DL560.11.7-1罩板 0335B0175-091
822501181 XCMG LW160K.030-6-6垫板 0335B0176-091
231200286 XCMG 胶管19-1600(备件) 0335B0177
705229835 XCMG 600KVM.40IV.1-14法兰 0335B0180
281100606 XCMG XS202J.030-6-105纵梁I 0335B0188
402208190 XCMG GB/T297-1994轴承32232 0335B0189
859923098 XCMG 500HV.6.1-3优先阀安装板 0335B0190
253405008 XCMG XGYG06-005料斗油缸 0335B0191
401003362 XCMG HZS120T0.3BJJG.1固定支架 0335B0192
801906686 XCMG 3Y252J.13.2水箱盖 0335B0195-091
276204743 XCMG E600TV.030-05-2定位板 0335B0196
860138742 XCMG ZK5GM(II)轮式装载机康明斯6CTAA8.3-C+ZF箱+干式桥+快换 0335B0210
803438389 XCMG XC360.6.2-3侧板
803604850 XCMG Z3.450-01-0000动臂及动臂板镗专机 0335B0225
251707843 XCMG RP600.1.1.2-1前挡板 0335B0230
201104057 XCMG XT750变速箱滤芯YDS5.904(美克斯)(特机备件)
225600218 XCMG LWD166A.20.2-2底板
402207818 XCMG 583852连接板 0335C0000FCD
401003542 XCMG 700KII.12.1.1.2.1纵梁 0335C0000TS
860114218 XCMG 902-1676.2-2驱动调节板 0335C0000WXX
276500904 XCMG 弹簧套C330.20.060 0335C0010
705232227 XCMG 902-1363-3隔板
800901261 XCMG 500F.030-121.45F燃油后支撑座 0335C0030
201302675 XCMG XS202J.732-02钻模 33380065
252807573 XCMG XS81D.01.2.2前梁 33380066
228702345 XCMG Z5GNI_12-1(L)挡板
400403547 XCMG 700KLNG.12.1.1-2立柱
840701618 XCMG 钢丝卡12
803605005 XCMG 700HV.16-2型号字标识
413409074 XCMG Z5GA.9制动系统
252806936 XCMG Z5GNV(VII).6.2-7隔音棉4
803502399 XCMG XAP160Ⅱ.5.1.4.4右侧板
859970832 XCMG LS06.1A.2-5左安装板
840300279 XCMG 徐工平地机模型GR218-锌合金(备件)
860109305 XCMG 902-574-3圆钢
201300806 XCMG CJJGA-5/8吊钩总成A-331
413409411 XCMG YZC10C.11-1接头(备件)
705216207 XCMG 关节轴承GE315ES-2RS(备件)
860109946 XCMG UG500.10.1.1.1-1支架立板
276400124 XCMG 22220EK轴承(SKF)
860110168 XCMG Z3.12.16A后桥右油管 10020973
705221349 XCMG 500KVX.7.2II.2左动臂缸组件 0332H0000
252916153 XCMG FR71Q1Q3121202-970润滑油管
805002173 XCMG WA1130.1-22调整垫片t3 33430514
UG500 XCMG HZS181混凝土搅拌站(辅料) 33430516
201100529 XCMG LQC160C.14熟粉仓气路接线盒装配 33432230
705263975 XCMG 500KT(LNG).6.8.1T1上盖板 33432231
705223402 XCMG N902-839-11600part 33432280
705264259 XCMG XP263.2A前轮装配 33490588
251800100 XCMG CH-420W/50徐工专用柴机油(3.5KG)(昆仑)(备件) 33490589
225700783 XCMG 902-1314.1-9槽钢180×70×9 33490592
705217049 XCMG XD30J.07.3.1-1套 33490594
860116873 XCMG (删除)RP753.1.10-3上板 33494455
253006485 XCMG 4HV430C-15手转阀 33494461
400402753 XCMG Z5GA(VIII).3.3后传动轴总成 33494462
251709388 XCMG 300K.38.7.1-1钩板 33494475
253303909 XCMG 800KII.32VI.1-4主切削板 0334B0000
228702387 XCMG RP1356.01.1.9-4左弹簧座
253003466 XCMG YZ14J.13.1-1大齿轮 0334M0004
705219192 XCMG 1200K.10.10.1.1.3-1平板 0334M0004A
800157126 XCMG 锥柄麻花钻φ46 0334M0004AL
228702662 XCMG LQC120.8.9.3-3顶封板(二)(删除) 0334M0005
252101559 XCMG LW200K(KJ).6.2后配重 0334M0006
705220699 XCMG Z5G(CE).6.14.2-1护栏 0334M0008
800302239 XCMG KT58H.20.10.01.02.01-02底板 0334M0010
251806965 XCMG XP201.16.2-1A后罩 0334M0012
860115861 XCMG LQC320A.01.9-1轴 0334M0014
859980486 XCMG 300KV(TD).5.4前车架上铰孔销安装 0334M0016
803130646 XCMG ZE64-283N0Pd9EY销轴 0334M0018
253304847 XCMG 2BS315A(D).30.3.1B-2滚柱左挡圈 0334M0020
839968318 XCMG R7.741-01.2-4横立板 0334M0022
401005740 XCMG QS40D1-0105水罐外壳顶蒙皮后段 0334M0024
276803150 XCMG R7.741-01.1夹具体
253101769 XCMG XC80C.20.01.01.01-02前油缸支腿安装板 0334M0030
253104470 XCMG LW200A.2.4/5旺达桥行星架总成(特机备件) 0334M0032
253201055 XCMG 低压油管9204天动6130(备件) 0334M0034
252117243 XCMG N902-991-001槽钢 0334M0036
252300534 XCMG 500D(T).10驾驶室系统(两联暖风) 0334M0040
402200972 XCMG 主减总成(肥城“金城”)(备件) 0334M0044
252912576 XCMG 2102W.08.4-9左加强板 0334M0048
705248665 XCMG 1100K.030-21左B柱内饰支架焊接样板 0334M0052
276700009 XCMG 变速转向滤TY230(备件) 0334M0054
402203229 XCMG 3525A0101001单向阀 0334M0058
705223308 XCMG 等边角钢L80×8Q235A 0334M0062
705201479 XCMG 1200K.030-1.1-3定位销 0334M0066
252604180 XCMG 取消 0334M0070
252107164 XCMG Z5GMM.6.2.2变速箱支架 0334M0074
252913371 XCMG DTV.2.1.1.2左侧板
705112598 XCMG KH6010.1-24矩形管 0334M0082
276610352 XCMG RP403.2.1-5盖板 0334M0084
201100567 XCMG 2BS315.902-1.5-1钢管三 0334M0086
860116309 XCMG GR2-1-R-A24电磁阀 0334M0088
803175909 XCMG Z5GN.1.2右支腿 0334M0090
803163411 XCMG 3Y252J.1.2-17筋板三 0334M0092
253300320 XCMG Z5GN(IV).1发动机系统 0334M0094
705232459 XCMG LW820G.40.3上钳体(右) 0334M0096
253206287 XCMG 500K.733-12.6.1架合件 0334M0098
225300140 XCMG XT762.13-11操纵盒底座海绵 0334M0100
269800078 XCMG 桥行星轮隔套75600456B(321F)(备件) 0334M0102
705218197 XCMG XD31.030-06.8紧固板 0334M0104
251805234 XCMG TRAA00700N7MM油封70×90×10 0334M0106
253204383 XCMG 500KV(LZ).12.1.3右门 0334M0108
400401510 XCMG 重型XZ25K.31.1A走台板
705213420 XCMG 902-1140-6轴 0334M0112
705227033 XCMG 钢管Φ57×3.5Q345 0334M0114
860108986 XCMG Z5GN.30A.1-3(L)导流板II 0334M0116
803546478 XCMG 300KAII.4A.6.2-2踏板 0334M0117
705217976 XCMG XT870L-63B030000A0前雨刮总成(24V) 0334M0118
860104799 XCMG 180K.030-29.1-4芯轴套 0334M0119
252913258 XCMG 3Y252.1.1后车架 0334M0120
252117287 XCMG XC870K.14.1A挖斗 0334M0126
252803410 XCMG WJ04.6.1-30筋板Ⅴ 0334M0134
859940073 XCMG 500F.030-15-001板 0334M0136
226500326 XCMG 开口扳手16-18mm 0334M0138
402204820 XCMG 800K.31.1(L)铲斗 0334M0140
805002090 XCMG LW200K.030-8.1-4加强筋 0334M0142