4110000054316 TURBOCHARGER 13030164 weichai sdlg

 

 

Description

4110000054316 TURBOCHARGER 13030164 weichai sdlg

803502526 XCMG 500K(SC)L.6.1-1(L)*2(GY)板 Z00250265
252911743 XCMG HZS120T.1.1料斗框架一
252615057 XCMG 400FV.10I.1.1.1.1.1加强板总成 Z00210096
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
226401189 XCMG 700KV(III).6.2.1-10台架安装板
705206559 XCMG 400K.8-8调整垫片
840537127 XCMG DMT02A.02-08×1上卡槽 322043
805004533 XCMG TWZ180.07II.1.2.1固定组件
225100175 XCMG R8.13.1.4Ⅲ分料杆250 64830
800155542 XCMG 300K.030-66B-22定位板
860116633 XCMG 300KN(KJ).48.1.1-20补水阀座
705108673 XCMG UCB010-3520自润滑轴承
253302156 XCMG F481CACA121508-1402软管总成
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
280100702 XCMG 600K.030-2-1601轴
705259445 XCMG 1125熨平板二工位
705205116 XCMG XT742.9-6电瓶线支架
705252138 XCMG 7JM110内卡簧 7W8202
705246331 XCMG GB/T5785-2000螺栓M30*2*110(备件)
252802566 XCMG Z8G.6.1-9安装板
705234878 XCMG WZ30G.9.3.3回转支腿液压系统
705254398 XCMG XL262J.16-6衬套
201100550 XCMG 902-1569-2固定板
860116422 XCMG 600K.731-6-004垫板
269800594 XCMG ZL16G.12.1仪表箱 9360199
860101661 XCMG N901-1031M24260长双头螺柱 B2-6005
860120059 XCMG 300F.899-10下铰接板检验样板
231500402 XCMG HZS120I.9电气控制系统
253600119 XCMG MS-M-XL20x1.5电缆接头(带锁紧螺母)
252108443 XCMG 400FN.030-5后台架点焊工装 D0-6365
800155262 XCMG XT752.8.2-1焊套
276400577 XCMG 400KN(LNG).6.1.1-1GY1右横板I 946672
251708063 XCMG 1112-61-P3-B旋钮开关
705110759 XCMG 轴承(DINU2207E)WD61567G3-31A(备件)
252118364 XCMG 喷油器61560080178(WD615)(备件)
200400320 XCMG 948.10.1.5-6橡胶条 Z00360714
253101814 XCMG TCC20钢管清洁球(25×4) 4023237
705269274 XCMG XGSX01-76Y1(a)-1302000双变油散(恒安)(备件)
228302266 XCMG 300KAII.4A.7.1-5上导向板
253800250 XCMG 2055X1990X13筛网
229602433 XCMG 1200KN.1.1.3预滤器支架
253500483 XCMG C06DB-1678123减震器部件(上柴C6ZG50D)(备件)
226800525 XCMG 874-128.1进气盖板
860109718 XCMG 700K.030-9-9双头螺柱
252800127 XCMG LW200K.030-7.12-1定位板
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
252910276 XCMG 902-1364-7橡胶板
705226003 XCMG 800K(LNG)II.1.5气瓶总成
201308838 XCMG XD30J.07.2-9换档长拉杆
803164856 XCMG E600TV.15.1Ⅲ.3-1弯管
252805156 XCMG GB/T79-2007螺钉M6×25
200200782 XCMG LW820G.1II-1螺栓3/8-16UNC
859993520 XCMG 700KN.35.1-12筋板 7E6777
859907510 XCMG 胶管16-6202×90Z4G.7.2.3(备件) 6000540
229600680 XCMG 800K(LNG)VI.12.2.1-5加强筋 033B50038
201001010 XCMG WZ30-25高压油管B9200-11041008(特机备件) 9357872
252117387 XCMG XS182II/XS202II/XS222II换件BOM包
276607514 XCMG XC90.30L.1-9动臂铰接板
700204995 XCMG XC90.6.5-1锁定杆
705202900 XCMG 400KV.22.4操纵系统 9508010
253300516 XCMG XC990.30.1-12法兰
400203123 XCMG WA1310.1.3-3滚针
251500235 XCMG 500KV.7A.1.1B.1-2L法兰合件
801902783 XCMG DL900A.11电气系统 108040218
253008573 XCMG XD30J.02-7调整垫δ0.5 410611
705230445 XCMG 300FV(TD).10.1.1.12A-6后围支板
201301987 XCMG 500KV.W1ADGK-504潍柴+行星箱+干桥+大高卸+空调+大配重
253005176 XCMG M250.6.1.2.1左0.75米底板
253302427 XCMG 679-29.10300K液压支板拼点工装
276305844 XCMG 2BS315A(D).30.4B-1直接挡受压盘
803391755 XCMG Z3G(CE).10.3C-2(L)螺堵 Y00080008
800902627 XCMG Z5G.21.2A.1-1加强版
705212752 XCMG 1200KN.30-3切削板
253304122 XCMG R7.741-01.2-3横槽钢
705258910 XCMG YZC7.9.5-6接头
402201803 XCMG DTV.2.1.6双支架
860163231 XCMG DL900A.5.1.1-4贴板
860147019 XCMG Φ32X200侧固立铣刀
859938128 XCMG 600K(SD).36.02-08中间板Q345A
705109535 XCMG XGXD700-10Bz1/10电瓶线
251804639 XCMG 1200K.8工作连杆机构
252911347 XCMG LQC160C.12.4A小底座左支腿
402600456 XCMG 油缸油封PY180-G8(备件)
805300017 XCMG 922-139-200A联轴器合件
276502471 XCMG XAP320.19.4.1.1-16保温棉 802007216
275101746 XCMG GB/T16674.1-2004螺栓M10×9010.9(达克 4004151
201301808 XCMG XP262.3Ⅱ.1-8接头体M16×1.5-M22x1.5
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
705261141 XCMG 902-528-103槽钢
803098301 XCMG XAP320.5.1.2.1A框架焊接
252901443 XCMG TZ2T.06.1-12L臂座安装板下 9367804
281100277 XCMG LW150FV.38.5A-9支撑板一
705258516 XCMG 待用(备件) 10420196
860131282 XCMG XAP320.3II.1.1.1-9右侧板 802002273
252915397 XCMG HZS181.2.1.4-1螺杆
805041487 XCMG 500KVLNG.12.2L-3盖板
705201657 XCMG Z8G.7.3.2A胶管总成
705232989 XCMG TL210D.8.2-2杆套
200901351 XCMG LW180K.7.2.1左动臂缸大腔钢管
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
860133167 XCMG YZ10.3.3.1铰链 9905300
705106588 XCMG 500KGH.14.3.1压缩机支架
705210623 XCMG D02A-104-43缸套(DBK1924)(备件)
276607151 XCMG 1200KN.53快速加注系统
805004840 XCMG TL210D.8.6-1钢管
201307036 XCMG 900KNS.12.4.1前罩左门
251400358 XCMG MYF130.13-8板
800511559 XCMG 500K.030-139.3..支架1 802007827
253006376 XCMG 948.10.1.1.16-18后风道支架
803413875 XCMG 塑料管φ13Xφ10
705102784 XCMG Z5GM(IV).1.1A(L)+改制车新增物料 033B50176
803165964 XCMG XT742.3A.2.5辅助联钢管(二) 512000443
401005244 XCMG M250.7.1右0.75米框架总成
800936538 XCMG LW321F(II).18.1.3右板总成
251805810 XCMG KT58H.20.10.01.02-11舷安装块(二)
859981487 XCMG 油封FB60×90×12
253200588 XCMG LQC160C.8.4.2.1-4连接角钢1 504000214
860101866 XCMG UG500.6.2电瓶箱
200300241 XCMG XAP160II.1.1倾斜皮带机
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
860107328 XCMG (删除)RP753.1.1-7加强板
705232727 XCMG CYTJ45.03.1.1.1.2主板
252700437 XCMG LQC120.8.9.1.1.1-1大钢板(删除) 160980
225100428 XCMG 400FV.1-2安装板 402260
803166213 XCMG 4443.007.0000V1并列式冷却器
705252576 XCMG 1000KJ.40.1-36内板 9504521