82350200 82351100 CARRIER ASSEMBLY XCMG SHANTUI FOTON LOVOL HELI

 

 

Description

82350200 82351100 CARRIER ASSEMBLY XCMG SHANTUI FOTON LOVOL HELI

251808103 XCMG XC958.10.1-10密封垫
250300221 XCMG ZL20A.02.07.07支架9二)
252803772 XCMG Z5G.450-05-003上底板
803163380 XCMG 614010084B机油冷却器盖垫片(潍柴)(备件) Y00260130
820300201 XCMG YJSW330D.920-1-101上平板
413200575 XCMG LQC120A.03.6.2.1-7底斗围板 33850000
201309850 XCMG YZ10B.1.1A.2托架(备件)
252912183 XCMG LQC240A.12II.5右后支腿
253500881 XCMG XS162.05动力系统
859912859 XCMG DT12.1.1.1-14A衬板 11210836
201006271 XCMG 交流接触器CJX1-75
705255864 XCMG CJSB冲击试棒(钢板取样)
705211381 XCMG 902-1389滑移阀板支架 A1-4024
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
270300178 XCMG XT870L.030-21.5.2翻板 9319316
705218986 XCMG Z8G.7.1.26-1顶板
251800536 XCMG 300K.030-4-4A隔套
276600173 XCMG 排气门912(备件)
705246279 XCMG 400KV.5.1-6支架
281200517 XCMG Z5G.8.1.1A-9侧切削板
250100549 XCMG RP952.09.2.1-1右前罩板 4543007
819910322 XCMG XGSX04-41水箱(上柴国二)
705215239 XCMG LTU90J.14-4调整标记 ZC0090219
705209342 XCMG RP953.030-12-3铰接板 4517437
251700264 XCMG 不等边角钢L63×40×6Q235 802009148
276607647 XCMG Coropak11.2丝锥EP11M10X1.0
251900832 XCMG YL16.5.3-2筋板[剪刀]
800933872 XCMG XD121II.01车架装配
252900547 XCMG B塑料袋30×50×0.08(备件)=860105662 303740
860105044 XCMG XC978.6.3.1底部护板总成
230900120 XCMG XS261.02.1-2连接板 GA1265
276906938 XCMG 300KVTD.14II.1A固定压缩机组件
705108567 XCMG LQC320.5.1-7叶片
705202084 XCMG 1200KN.8.1-20(L)加强筋
860104756 XCMG 刀柄AK170.S50.080.25
705262443 XCMG 800KJ.40.1-25筋板 Z00190111
705267326 XCMG XC760KC.1.1散热器组件 9355716
201005231 XCMG RP752.12.3倾斜度指示装置(调试装配)
275100148 XCMG DL1200K.7.3-5支板
280100243 XCMG 925-20钢板 S0-17840
281100992 XCMG JK932-500KW(LNG)翘板开关
275400068 XCMG F481CACF121206-560软管总成(=803388628)
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
803175275 XCMG F381CACF121005-472软管总成
803589290 XCMG 400K.030-3.1-1板
860109816 XCMG XC938.10.1.1.1.2右侧骨架
860138369 XCMG ZA60-144K72/72Qh9A15Y114/66销轴 9501581
705238768 XCMG XGSX01-166液压油散(贵州永红)(备件) Z00310060
705228741 XCMG DL900A.11.5.2-1右盖板
269800911 XCMG WJ04.8.2.1-10A钢管
705107629 XCMG 美工刀片 GC1560
252912818 XCMG 840/9-9/34/PAG/7ZR/25.4/4×11/BC60/A风扇 18E032
840300245 XCMG RP13.14.4.3支承梁 C9-3390
252904354 XCMG 大发电机皮带SPA1532(备件)
252912517 XCMG 500FN.7.1-1支板 A7-8824
803168091 XCMG XAP160Ⅱ.1.5Ⅱ.1料斗焊件(三) 5011319
253500524 XCMG 600KVT25.7.2.2支板组件 102020321
700204638 XCMG XP201.08.2.2-1联接板
705218667 XCMG 0.25DTV.1/2熨平板四工位
229700441 XCMG Z5G.7.3B.18-1软管
803600460 XCMG 定位销ZL5.8-5(9300586)(备件) 9338219
253502070 XCMG 喇叭DL50G24V(备件)
XDH080J-1 XCMG 400K(U).22.1.2吸油钢管
201200715 XCMG RP601.09.1-2橡塑海绵
252111903 XCMG 水泵分总成612630060444(备件)
803704124 XCMG 1200K.733-1.4A支架
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
201010574 XCMG XSH060J.4.3传动器安装
242100346 XCMG 800K(LNG)VI.6.1.1右尾封板
252915922 XCMG RP601.030-05对焊工装 28U342
705203427 XCMG 800K(LNG)VI.10.1驾驶室总成
253205770 XCMG XP262.02.2-3支撑板
276905006 XCMG XTS3A.01-32垫片
201318918 XCMG XT870L.733-1.动臂镗工装 0338B0330
402207566 XCMG YC4B90-T20柴油机
240100499 XCMG LW500KN装载机-再制造XUG0500KKECB05486 583918
705228626 XCMG 油底壳垫片3959797(备件)
230500753 XCMG X5#包装箱280×280×440(备件) A9-3555
803163583 XCMG WJ04.14.1.3上支座 502000576
801972802 XCMG ZFPS11/2接头
705246084 XCMG 50GVZ(BR)TH.6.1-7安装板 A4-3338
705251639 XCMG DT12.2/3熨平板底板工位
253502462 XCMG 910-70.2.1-7槽钢
705240883 XCMG XS202J.030-01-1挡销
201307267 XCMG DA1170.1-20滚针
252912674 XCMG G241.2735-4钻套
252614456 XCMG XS202.17-9XS202小标记
253500868 XCMG 679-26.2.1-3筋板 033A00522
226801651 XCMG 500K.030-58-009矩管
803588388 XCMG XTS3A.08滑拉门
253800916 XCMG XGXD2200-10电瓶线
253101757 XCMG LW180K.030-47-1定位块
276802680 XCMG 威士伯米黄色聚氨酯面漆KXD0095(高光) 9358668
803544251 XCMG 800K.3.2.2-1筋板 Z00360377
801701503 XCMG RP1356.030-15-1定位轴Ⅰ
705256964 XCMG B911-007单钢轮前梁起吊工装
253405116 XCMG 50GV(HC).10.1.1-9右窗横骨架
269801041 XCMG G146.1124.1-2垫板
840103282 XCMG 500D.12.1-9加强板
860136528 XCMG 400FV.2变速箱变矩器系统 802002467
253800743 XCMG LQC120A.06.2-1宽板
860110705 XCMG XC990.2.1加油管组件 28I040
404204170 XCMG 气动电磁阀块MF551-M-02-4(备件)
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
860135299 XCMG HZS181.3.10支撑梁二
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
409100116 XCMG B70.00.LMVLED旋转报警灯
200202011 XCMG CA5-50GF变速箱总成 181120
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
705227362 XCMG RP600S.08.2.20熨平板伸缩线束
803163783 XCMG 300KS.32II-1可换刀板
229600779 XCMG XAP320.03.2.1.1.9-5下底板 802002026