B040911645 BOLT SEM

 

 

Category: Tag:

Description

B040911645 BOLT SEM

803164966 XCMG XP200.5.1.7-3A侧板
200600806 XCMG 300FN.10VI.2-2吊耳
860131017 XCMG LW180K.030-19.10-1套
253103153 XCMG 气门弹簧6BT(备件)3926700
705232583 XCMG 300KV.11.3后车架电气系统
803608337 XCMG 600K(CNG).11电气系统 5005092
803644248 XCMG 渐开线滚刀G1-2.5-132.5α20A 9318205
251709300 XCMG 500KGH.22.1.13过渡块总成 9352191
401003905 XCMG XS262.030-02-3定位销 0Y9004
253104550 XCMG XAP160II.1.6.2.2清扫器
252614928 XCMG XC63514A.8.1.1-3前板
705247004 XCMG RP602L.11.4左后上支腿 9511098
201003355 XCMG LQC80C干燥滚筒包棉
252610251 XCMG GB/T5783-2000螺栓M8×60 10125221
705267329 XCMG QY8B.101-1QY8B.66.1B油箱体底板压型模 7B1310
800345877 XCMG ZL30BR.16A-1标牌
227300347 XCMG 胶管F481CACF101005-1060(备件)
705224710 XCMG N902-648制动气缸托盘 7W1978
281100386 XCMG 600K(SD).36.01-18板Q345A
705236176 XCMG XAP240.13.1.1A回收粉下仓结构
252911596 XCMG 连接法兰321F(徐齿)(备件)
253010834 XCMG XC8220.11.5.2-6加强板
252908012 XCMG 1100K.030-25-2板
225700186 XCMG 轴承42317(备件) 7W2082
227001552 XCMG 3/8六角风动长套筒10
860113151 XCMG 500KV.16-10(P)吊装标识-全葡 5004589
803611363 XCMG 声级计TES1350A
200102053 XCMG YZ16J.1.1.2A-1底板
201308491 XCMG XT870L.030-3.1-4底板
276208590 XCMG 500K.10II.1.1.7-1A后围下横梁 033B61075
226200306 XCMG F481CACF080804-1400软管总成
276607020 XCMG LW180K.14A.1空调支架 30032106
705207306 XCMG -15℃徐工专用防冻液(15kg)(备件)
860127720 XCMG 300F.16-14呼吸器标识
228700567 XCMG XC8220.08.1-16护板 4827330
252803201 XCMG GB/T91-2000开口销10×70不锈钢
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
705226280 XCMG XT742.8.1-16平衡阀安装板 9358730
252609024 XCMG XT860.030-2.2.1-4垫板
705203667 XCMG RP602L.1.1.6-5槽钢
276300104 XCMG 边齿521F(II).8.1-3(备件)
803436517 XCMG 3285820T型抱箍φ220
252109743 XCMG 500KLT18.5.1.1.2-3轴座
251806966 XCMG Z5GNA(III).6.1-4中横板
803163608 XCMG 带刹车减速机bwd10-11-0.75kw 9357647
859922203 XCMG XC770KA.8.1-1后弯板 63810
253007953 XCMG XT550K.6.2B.1-1安装板
253301480 XCMG 电气控制系统LQC120A
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
200500314 XCMG 300FN(TD)II.12.1.1-1上板
252601036 XCMG Z3.1A.1.1A(L)加油口
201309772 XCMG Z5GS.6.15B.2-6加强筋 Y00100001
705235659 XCMG XS202JⅦ.8.1.2-3板
705221092 XCMG G369.188十字轴存放架
705228459 XCMG XT870HA.10.1Ⅱ/2-20021A0后地板垫(卡塔尔型)
705102461 XCMG XS122.030-04.8-3盖板120X80Xt10 9504940
705260447 XCMG MYF200-3*2调整垫片φ109.7×3.8
400700449 XCMG Z3.4(工艺)传动系统
805140828 XCMG 948.38.2.1-4盖板 L00010007
705224065 XCMG 1200K.4.1.5A.1-4加强筋
705239432 XCMG Z5G(CE).20.1X快换机具 4502629
228900178 XCMG LW1210A.10.1.1.4-5右前下内板 102030023
410404443 XCMG 3Y15.2-8轴承座
251804948 XCMG 300F.605-64-5垫片
225700399 XCMG RP1356.2IIA.2-1B右马达罩(灰)
252908892 XCMG EDV60D1.13A.2.1左基础段接线盒接线图 8X4806
860132166 XCMG XS202J.02.1-9压板 9368229
251400442 XCMG YZC7L.02Ⅳ振动轮安装
705223697 XCMG 500K.10II.1.2.2-1左车门内板
705237079 XCMG 驱动盘(牟平)(备件)
253000361 XCMG 波纹管YL25.8.1.3(备件)
705260513 XCMG Z5GA(VII).3.3后传动轴总成
705214105 XCMG 500D.030-4-2套
253400276 XCMG 油石(作废)
705236827 XCMG XD122.030-08.1-1底板
705217939 XCMG DEL
705262177 XCMG 节温器612630060414(备件)
803440522 XCMG E600TV.1.15.6-1连接钩
410402726 XCMG XD30J.04.4Ⅳ轴装配
252805324 XCMG GB276-82滚动轴承208
252904165 XCMG 1200KN.1II.1A.1.3快速注油口
228300669 XCMG XE60G.17.1.3回油座 9324080
270400128 XCMG (删除)RP753.1.6.2-1大护板
227300982 XCMG YZ25.1.2.2托架
230500340 XCMG Z5GN.38.4.2.1下抓(左) 9501563
253204917 XCMG 75ET.0熨平板 33070286
400403581 XCMG XAP160.3(XA)-2花纹钢板t4X610X100
252300505 XCMG 500F.030-81.3底座
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
803164730 XCMG XC360II.7.1.6绞车组件 407003762
402205051 XCMG R6.1.3.5Ⅱ后底板焊接 30062781
800304808 XCMG 尼龙滑套HBT60.01.3-3A(JP备件)
200400283 XCMG 500KV(TH).12.1.1机罩焊接总成
860132192 XCMG 300FV.6.2.1配重总成
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
253201663 XCMG 300F.10.2.4-1A中间板 9364238
276501204 XCMG LW180K.605-45骨架前扶手及后视镜支架划线样板 889000443
252803747 XCMG LQC80B.5.1.3-4衬板(四) S1-01380
201202387 XCMG LW160KV.22.1.2管夹组件
705259484 XCMG XT750左右动臂缸油封
705240549 XCMG YZC2.4.3-3柴油进油管
402100584 XCMG 500D.32II.1铲斗(4.0) 3A0395
859978757 XCMG XC870K.14挖掘工作装置 2CW410
252101156 XCMG 948.10.1.1.1.4-2翻转耳座 0C1505
252900748 XCMG 800K(LNG)V.4A.3-5安装板
705250771 XCMG 500015燃油箱总成 8X5069
276400547 XCMG 600KNW.13燃油加热系统
401003207 XCMG 2102W.06.8.9中冷器进气管Ⅱ
705212984 XCMG XAP320.13.1.1.1.5溢料管接头 9506974
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
800304838 XCMG 902-1470.2-1横梁II40x20x3360
803275494 XCMG 铁箱1320×820×450(备件)
705247687 XCMG 305泵盖和密封盖86-65-125 5010382
252117794 XCMG XS202J.1.2.1-4吊钩
253301931 XCMG GB/T1235-1976O形圈16×2.4 033AB1182
801902619 XCMG AXZ-1-5K48速度电位器
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
402400320 XCMG WZ30G.8.1.3.2中板 H001079
201003148 XCMG RP600S.01.10-2焊板
251901108 XCMG 塑料薄膜0.5mm
400700598 XCMG LW150FV.38.3-9翻斗限位块 9372755
859938510 XCMG 风动扳手my410 Z00030351
860100862 XCMG 电磁脉冲阀1"
230200508 XCMG XC860BR.11.2.1.2.2-1右后弯板
252911346 XCMG 300FV.12.1-1加强板 9902805
201001350 XCMG LQC240A.07III.3-7料位杆7
201001106 XCMG 800KVI.1.1.1.1-3下盖板
705204350 XCMG HZS181.4.1.1机架组件一 S0-13379
276300669 XCMG 1100KV.11电气系统
276400213 XCMG XL262J.12.1.1-3右侧后板
803690573 XCMG LW180KA.9.2软轴总成
252912007 XCMG 260N552-90O形圈164.69×3.53
803416208 XCMG J2004.2B-2筋板
252111947 XCMG G241.2755.10钻模
253102185 XCMG 600K.030-54.2活动定位装置
276400841 XCMG 800KIII.1-4出气管
705225225 XCMG 948.10.1.3.1.2-6气弹簧安装座
253202649 XCMG 902-1061-002横梁
200800248 XCMG 600K.030-48.5楔铁支座(横左) Z00360191
859979215 XCMG XAP320.20.7.4斜管三
252109344 XCMG J500FLII加强型配上柴低转速夹钳(自制箱桥+暖风,选配空调)
252613329 XCMG YZC10D.6.4.3连接法兰
400200970 XCMG 1100K.10-1前装饰围板
705256720 XCMG F381CACF181810-850-PG软管总成
860135339 XCMG Z5G.6.9.4A-8锁架
201003013 XCMG RP752.09.23.1-3中间板
705200345 XCMG 500HV.1.4.1.2-2安装块 0C0006
705212654 XCMG N481HAHF282816-1600软管总成(由803191305替代) 0C0705
440101786 XCMG 573564纸垫
253304998 XCMG XP203.5.1-13右配重箱侧板 4007385
269800218 XCMG 1200K.6.1.3-4筋板II
800302127 XCMG Z5G.40II.1下钳体
201002817 XCMG 700K.50.1.1铰接架焊接总成 9905024
800150233 XCMG YZC10辅助材料(压轮装配)
251708009 XCMG 1200K.12.3.8-1安装板
252804539 XCMG 轴承32213
252908211 XCMG 902-1287.2.1.连接架
402203309 XCMG YZ14JF.030-01.18-1底板 9361907
253203166 XCMG 500KLT18.7.2.15过渡钢管左内 9372225
705113704 XCMG YZC7.9.3.2B-1保护管
252609920 XCMG E600TV.1.11.1左基础前板
803392439 XCMG 1200K.7.1.14钢管
226401282 XCMG 575.030-05.3支架 3003206
705219619 XCMG Z5G.030-113.5-3筋板 33860026
400302438 XCMG AH24256空滤器总成
840902432 XCMG XC360.10.1.1.5-1雨刮器安装支架
252609275 XCMG 470410左侧板
269800049 XCMG YL16C.5.1-4底板 9356497
252101950 XCMG XC760K.030-8.3-15钢板
860117821 XCMG 加钳油缸前腔钢管LWJ320F.10.1.7(备件)
226800159 XCMG XT870C.1.8过渡管 JW-0324
272100807 XCMG 待用(备件)