D08NA-3509100C AIR COMPRESSOR 4110003577096 YUCHAI SDLG

 

 

Description

D08NA-3509100C AIR COMPRESSOR 4110003577096 YUCHAI SDLG

404202716 XCMG XS122.02.1-1左轴承座 GB2870
276906704 XCMG XS122.030-02.1-2方管60X60X4X369
270300524 XCMG 1200K.5.1-15起吊板 U007681
253304478 XCMG XC870K.8.1.2-6上耳板
201201277 XCMG 外滤芯612600111743(备件)
705107772 XCMG Z5GN(I).12.1机罩漆前总成
201309910 XCMG 喷油器总成135(备件)
805003971 XCMG 940.030-8.5-7方管
803605105 XCMG GB/T5782-2000螺栓M16×70
251709532 XCMG NT20U-EM30-A4X×1.5M接近开关进口
251901726 XCMG 300KL.1.1.1A-4底护板
252610297 XCMG R8.1.4.7.3a右压板 Y00040107
400704712 XCMG 575.4.2-7板
413463667 XCMG XAP240.030-01.8-3拉杆
253205590 XCMG XC770KA.3.4动臂液压系统 A3-2048
252115636 XCMG XT872A.3.1.4-2调整垫
400704538 XCMG XT870L.3.1.2.2B涂装油缸 33930287
251703066 XCMG 3Y15.6-4园销
229600651 XCMG 300KAII.5.2.2左动臂油管护板
251700332 XCMG 曲轴后油封LT6105(备件)
253203301 XCMG 679-39结构用芯轴组件
253003070 XCMG 2102W.030-15-1垫圈
860134716 XCMG 300K.030-66C-1左定位板
805238712 XCMG E600TV.1.4.2右底板总成 Y00040214
440100461 XCMG DL560.5II.1.4-1侧立板 301020790
800138271 XCMG DV25Q2.01.8-15垫块
251807310 XCMG Z3G(CE).8.2.2-1支板III
705241960 XCMG XP262.05.3-1栏杆 A7-0485
251900766 XCMG GB/T818-2000螺钉M5×10
860116069 XCMG ZP.902-2-004方管60×4×720
200400354 XCMG 612600130603空压机进水管(潍柴配套件) 6040716
276607492 XCMG 发电机3939028(备件)
240100027 XCMG ZA70-100K49RD9A31G180销轴
860131060 XCMG GB/T276-1994轴承6209 5010992
252900111 XCMG 1200K.6.1.9-2加强筋
402207522 XCMG DA1170.3-9*锥齿轮垫片组
251809011 XCMG RP602L.07.2-5钢管Φ10X1L=1000 9305271
805002298 XCMG HZS180.5.1.5-2垫板二
252904219 XCMG 机械振动压路机YZ16JC上柴D4114
252109273 XCMG 接近开关LJ12A-4-2/EX
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
251500304 XCMG XT876.8.3.3.3-GY弯板组焊件
860104055 XCMG RP1356.11.6左座椅支架总成
705238441 XCMG 燃油管总成612630080014(备件) Y00260022
803006669 XCMG 700KNII.3.3.1前安装架
860130867 XCMG LQC320.6.1.9链轮(一)
253101790 XCMG XC978.5.1.3-12底板
860162735 XCMG DA4120.733-1-1定位法兰 07B076
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
800101405 XCMG GTQ6-25P-220V气动球阀DN25 9902057
252907319 XCMG 隔套75600334(备件)
705203770 XCMG 500E.899-1检验样板
805103869 XCMG 300K.030-140.8.1-2立板
201301300 XCMG 铸铜6-6-3ZQSN
705252199 XCMG 800KJ.7C.5.3-1支板
253204077 XCMG MYF200.12-3隔套 Y00260015
281100285 XCMG XD30H.030-01.10.1-2矩形管
250400165 XCMG Z5GS.16II-9LW550K机罩右侧标识(ZL50G)
705110394 XCMG DV25Q2.01.3.1.1-1轴承端盖(发兰)
252909749 XCMG 1000K.7.1.9-1垫片
860145123 XCMG 902-1591A后车架转运小车
860110066 XCMG XS261.12.2.1-11右侧板 Z00290010
401004019 XCMG XAP320.3II.13.2.2清灰门盖
400403599 XCMG LQC320A.11II.15细油管一
276100586 XCMG XT670A.8.1.6发动机右前支架 9345603
253010263 XCMG KT58H.20.10.01.02-12油缸底座加强纵梁(L=260)
251810533 XCMG E600TV.15附件
705265230 XCMG DL900A.16-524V标
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
253201474 XCMG Z5G(V).1.1A-1进气管
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
705261545 XCMG XC770KA.3.1.1工作泵组件
253004035 XCMG XD122.030-05.2定位支座 TSF-000041
705219974 XCMG XE60.030-2.3-1板
859978111 XCMG XGSX01-109N(II)散热器总成
402203941 XCMG 902-1233-9板
705211800 XCMG LW200K(KJ).48.1.1-1底板
860125144 XCMG 600KV-T25潍柴+徐工国际化电控箱+徐工干式桥
705249965 XCMG LQC80C.4.3.3.2.1-1端板(一)(删除)
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
227300279 XCMG ET110.1.9-1轴 3003555
201202460 XCMG 喷油器线束总成612630080072(备件) 033910005Y4GB
252116220 XCMG 柴油滤清器FF5052(3931063)=860109499 9362579
705110496 XCMG F481CE15281616-2280软管总成
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
253201242 XCMG E600TV.15.6Ⅲ.1.1-1右侧板 Z00360267
281200209 XCMG YL20A.5.1-2前中板
228302718 XCMG NXG3527WLAM111-050差动式继动阀总成
252803861 XCMG 1ST-8-A1/90A1-1550S胶管
805602800 XCMG KT58H.10.10.02-08右内纵梁 503000816
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
253203771 XCMG 500K.030-95.5横梁 5010258
705113697 XCMG 50GV(BR)II.1.2-3中冷器出气管
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
281201215 XCMG CB2204-2A(副圈)减震器 24017097.2