D30-1005015A-N76 D30-1005015A-911 4110000560148 CRANKSHAFT YUCHAI D30-1005015A

 

 

Description

D30-1005015A-N76 D30-1005015A-911 4110000560148 CRANKSHAFT YUCHAI D30-1005015A

859930857 XCMG XAP320.10-1管堵
860145084 XCMG XT752.8.1-9上横梁 9354653
240100321 XCMG G500FVX(II)-K潍柴油浴+行星箱+干式桥+两联先导+空调+高卸+3. 35I210
705254993 XCMG 300FNV.6VII.1.1-1安装板
226800372 XCMG ZL50E.1.2.1-2底板 Y00370422(44H270)
201001505 XCMG LQC80C.17.8粉料供给机构
402207940 XCMG 热轧厚钢板t30耐磨板
252102310 XCMG RP953.030-04.7支座
276401308 XCMG XAP240.5.1.5Ⅱ.1进油管
860119753 XCMG XT742.030-14.3.1-4筋板 B2-1071
200900295 XCMG XC360.6.1-13安装板 4004374
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
253401015 XCMG XS202Ⅸ.10电气系统
401003804 XCMG XD30J.23.1-7右筋板 GA9120
800902535 XCMG 20411-36-12T软管接头(兴宁) 9901101
201302625 XCMG 大小罗伞PY180(备件) 9502757
410401436 XCMG 500K(CQ).030-29-0030支撑板III
400201188 XCMG 902-1396600K铲斗装配平台
859926520 XCMG 300K.030-102-3挡板
253203573 XCMG 1100KN.7.11.2.1支板
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
253203205 XCMG Z5G.030-198.4.2支架
252907495 XCMG LW1210A.10.1.10-5门下玻璃
705110413 XCMG XC740K.13-7左侧海绵
252500119 XCMG GB3081铁丝φ1.5×300
859980332 XCMG XC870HBII.9.3.4连接线束
803084536 XCMG 700KII.12.1.1.3.3-1面板
253600328 XCMG 调平油缸密封包
276209545 XCMG 50GVZ潍柴+ZF箱+干式桥+两联APD+空调+标臂+4.0斗
252112015 XCMG GB/T12618-1990抽芯铝铆钉φ3×10 3000714
402201333 XCMG 500F.030-16.1样板
225700926 XCMG XC8220.03.2.2-1压板 09E000-TS
860112673 XCMG 500KGH.1.4进回油管路组件 9360416
250400438 XCMG XGSX01-158-01水箱312830/312829
860105358 XCMG 500D(T).6.1.4-2槽钢
252911210 XCMG KH6018.2.1.1-13后挡雨板
226500452 XCMG MFZ/ABC1手提式干粉灭火器
253009359 XCMG 0.25DTV.1.4-2盖板 24022959
705211254 XCMG 500KG.5.1.5悬挂油缸左固定座
252904484 XCMG 800K.030-3.2.4-1上板 203260
280100130 XCMG GB/T3287-2011内接头N8-1/4-Zn-B 33A058
705266201 XCMG 机油冷却器D18-000-160+A(D9-220)(备件)
800151162 XCMG XGYG21-003支撑油缸
803604644 XCMG 50GVZX(BR).7.4III先导系统 9363280
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
705208290 XCMG 小标头(备件)
250901962 XCMG 待用(备件)
402206484 XCMG T64710202消音器连接管(1006-6T)(备件)
252120096 XCMG YZ20JG.1.6-1右安装板
201309241 XCMG Z5G.35.4-10筋板
860110581 XCMG E600TV.6.3-2偏心固定套
227300811 XCMG G369.376-3轴承盖
820100808 XCMG XT680.11.1.1-15后左内腹板
252102086 XCMG 胶管接头F781C9C9252516-3500(备件) 7W8259
251900595 XCMG VKA3/15LA3C测压接头
276103593 XCMG XAP161Ⅱ.15.1控制室总成
705207677 XCMG F481CACF282816-790软管总成
860107709 XCMG LW180K.605-36-1样板 9102915A
860102599 XCMG 800KII.10驾驶室
226300620 XCMG 902-1595-5垫板 9304911
252609031 XCMG Z8G(CE).11.5后车架线束
252607640 XCMG TZ3S.06.4-10支撑板
228700374 XCMG 安全继电器PONZS2C
705216983 XCMG WFS64/30SOMDCF法兰
253801314 XCMG 500K.874-2.1.1-2固定块 JW-0320
201000113 XCMG XC958E.38.3.2钢管总成
860144782 XCMG 323528内梁下凸型钢 502001073
270300974 XCMG 前后桥连接拨叉ZL40.6-20(备件)
400701226 XCMG B902-001-9方管 S0-28155
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
705208201 XCMG XC360.10.1.1.2-6右后侧板
253206203 XCMG Z8G.030-15-1通用转盘
242100288 XCMG XS202J.6.2-2钢板
705219508 XCMG RP952.2Ⅳ.2.2右侧油管(一)
253800574 XCMG 2012XTZ002-03气相软管L=800(明欣潍柴)(备件) A7-0696
400400322 XCMG 300KN.10II.1.16底板降噪材料总成(配空调)
252611953 XCMG (删除)RP753.9.14-2密封条一
281100545 XCMG LW200K(KJ).4.1右电瓶箱
803268814 XCMG XB6-EAG221Cφ16钥匙开关
840304111 XCMG YZC10.16产品出厂合格证明书
253401216 XCMG 800K(LNG)V.6.9-2垫块
402200468 XCMG 轮辋螺栓(SOMA)PY180(备件)
402205949 XCMG 500F(II).10驾驶室
227301205 XCMG R8.1.1.2-11支座(二)
251808637 XCMG GE12L3/4NPTCFX接头
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
252117684 XCMG 500KN(T).10(L).1.1.1左侧围总成
705243488 XCMG 900KN(LNG).1.2发动机安装
860101045 XCMG RP601.4.1-1输出齿轮
860114971 XCMG 660KNV.16整机标识系统
253800122 XCMG DA1180A总装六工位
860127153 XCMG XS202J.8A.1Ⅲ.6-3隔热棉
251800669 XCMG YL25.5.1.1-1底板
252300111 XCMG XS262J.2Ⅱ.1.3.1-1右轴
705252879 XCMG XC978.17.5-2中冷前气管II
705102601 XCMG 英文说明书XP261/XP301(备件)
275300157 XCMG SV10-34-0-N-24DG二位三通方向阀
252700204 XCMG LW560F.6.5A.1-8下围板
225800271 XCMG XD1500.7.1.2仪表箱座
253402650 XCMG 300KL.32(L)轻物料铲斗(4.0)
803304915 XCMG XT872A.3.3.1-5连杆
860140784 XCMG XC990.6.1.3右立柱
277001139 XCMG Z8G.8A.2-1拉杆
252400558 XCMG RP952.09.6-3橡胶海绵
705255020 XCMG 600KXII.1发动机系统
251809752 XCMG GB/T276-1994轴承6305-2RS
276400922 XCMG Z5G.8-4AGYB动臂卸载限位II
200900387 XCMG AXGAY60095冷-贮-1100-弯-直
252910670 XCMG GB/T3452.1-1992O形圈100×2.65G
276607190 XCMG 575.030-07对焊工装 9372542
252111797 XCMG XS182IX.1车架
227300350 XCMG WZ30K.10.1-1限位块
705268065 XCMG 胶管N481HAHF151508-1800
800902568 XCMG YL16C.9Ⅱ-2水管(1.375kg) 9502435
252200202 XCMG J8001A.1.1-1GY1左立板合件
225700553 XCMG A5286E制动液加注标识(全英)
859991320 XCMG LW1210A.11.7.1-1左灯罩 9367418
201309448 XCMG ZJ5G(VI).8.1.1-17筋板
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
281201379 XCMG LTU8.732-01端板钻模
252100455 XCMG QS40D-0147口盖挡圈
803740680 XCMG 800KN.12.1.1-2纵梁 9510345
200800339 XCMG 全车胶管TY230(备件)
276305000 XCMG 300K.030-66C后车架点焊工装(330FV) 5011423
860107819 XCMG 700KN.7.5.1-2橡胶管夹 GC1450
201319262 XCMG DIN6796垫圈30(达克罗) 4827147
225100681 XCMG XT870M.14.1-2板