L4R0403(I)HJ CRANKSHAFT yto

L4R0403(I)HJ CRANKSHAFT yto

Description

L4R0403(I)HJ CRANKSHAFT yto

1 Bánh răng vành chậu quả dứa (cầu trước) Ring gear pinion assy (pront axle) (7 teeth and 37 teeth, 23 spline) XCMG LW500F Set
2 Bánh răng vành chậu quả dứa (cầu sau) Ring gear pinion assy (rear axle)  (7 teeth and 37 teeth, 23 spline) XCMG LW500F Set
3 Đĩa phanh (loại cao) Brake disc (higher) XCMG LW500F Pcs
4 Bộ hơi 4135k (ắc 52mm) Piston group YZ14 – 4135K (piston pin 52mm) 4135K Set
5 Gioăng mặt máy 4135K Cylinder Gasket 4135K 4135K Set
6 Gioăng đại tu 4135K Overhaul gasket 4135K 4135K Set
7 Gioăng đại tu 6135K Overhaul gasket 6135K 6135K Set
8 Gioăng mặt máy cylinder gasket D6114 Set
9 Gioăng đại tu overhaul gasket D6114 Set
10 Bơm tay low-pressure fuel pump D6114 535-000+A Pcs
11 Phớt chắn dầu Oil seal (piston brake 75x85x5) LW500F Pcs
12 Phớt chắn bụi Dust boost (piston diameter 75mm) LW500F Pcs
13 Turbo D6114 Turbocharger D6114 D38-000-681+A Pcs
14 Turbo D9-220 Turbocharger D9-220 D38-000-720 Pcs
15 Má phanh Brake Pad XCMG LW500F Pcs
16 Piston phanh Brake piston (75x48x44,5) XG951 III Pcs
17 Lọc thủy lực Hydraulic filter XS142J 803164879 Pcs
18 Vòng bi trục cơ 6135K Bearing of cranks shaft Shanghai 6135K 6135K C4G7002136L=860113239 Pcs
19 Tổng phanh XM60 Booster Pump XM60 XG951 III XM60 Pcs
20 Phớt tổng phanh XM60 All seal of booster XM60 XG951 III Set
21 Răng gầu giữa 500F Teeth bucket (between) LW500F 252101813 Pcs
22 Bu lông răng gầu Bolt teeth bucket LW500F Pcs
23 Mặt bích may ơ XG951 III Plate axle XG951III XG951 III 52A0333 Pcs
24 Hàm phanh LW300F Brake Clamp assembly LW300F 72006035 Set
25 Hàm phanh LW500F Brake Clamp assembly LW500F Set
26 Bạc khớp quay YZ14 Bearing YZ14 GAC85S/K Pcs
27 Bơm nước 6135K Water pump 6135K (puly use) 6135K Pcs
28 Bộ hơi D9-220 Liner kits D9-220 D9-220 Set
29 Gioăng nước 6135K Water seal cylinder 6135K 6135K Pcs
30 Xi lanh hơi 4135K/6135K Cylinder line 4135K/6135K 6135K Pcs
31 Phớt nâng hạ XG932 III Lift cylinder kits Xg932 III XG932 III Set
32 Phớt lật XG932 III Tilt cylinder kits Xg932 III XG932 III Set
33 Phớt lái XG932 III Steering cylinder kits Xg932 III XG932 III Set
34 Phớt lái LW321F Steering cylinder kits LW321F LW321F Set
35 Phớt xi lanh lái CLG614 Steering Cylinder Kits CLG614 CLG614 Set
36 Phớt xi lanh lái LW500F Steering Cylinder Kits LW500F LW500F Set
37 Trục cơ D9-220 Crankshaft D9-220 D9-220 Pcs
38 Xi lanh hơi D4114 Cylinder liner D4114 D4114 D02A-104-50+A Pcs
39 Trục cam ZL40B D6114 Cam shaft ZL40B D6114 D09-101-30E+C Pcs
40 Phớt chắn dầu CLG614 Oil seal brake CLG614 (65mm) CLG614 06B0482 Set
41 Piston phanh CLG614 Piston brake CLG614 (diameter 65mm) CLG614 50A0340 Pcs
42 Bạc thân giữa XGMA XG6142 Bearing XG6142 XGMA GAC64S/K Set
43 Bánh răng hành tinh XG932 Planetary gear XG932 (16 teeth) XG932 III Pcs
44 Bi đũa bánh răng hành tinh XG932 Small needle XG932 III (5mm x 40mm) XG932 III 30B0013 Pcs
45 Bạc biên D6114 Connecting rod bearing D6114 D6114 D05-113-30 Set
46 Bạc balie D6114 Main bearing D6114 D6114 D02A-112-01 & D02A-110-01A Set
47 Căn dọc trục cơ (trên) Thrust upper D6114 D6114 D02A-111-01A Pcs
48 Căn dọc trục cơ (dưới) Thrust lower D6114 D6114 D02A-323-01 Pcs
49 Bạc biên D6114 (cos1) +0.25mm Connecting rod bearing D6114 ( +0.25mm) D6114 D05-113-30 Set
50 Bạc balie D6114  (cos1) +0.25mm Main bearing D6114 ( +0.25mm) D6114 D02A-112-01 & D02A-110-01A Set
51 Căn dọc trục cơ (trên)  (cos1) +0.25mm Thrust up D6114 ( +0.25mm) D6114 D02A-111-01A Pcs
52 Căn dọc trục cơ (dưới)  (cos1) +0.25mm Thrust lower D6114 ( +0.25mm) D6114 D02A-323-01 Pcs
53 Xéc măng D6114 Piston ring D6114 D6114 F/D05-01Y=SP110903 Set
54 Gioăng nước D6114 Water seal cylinder D6114 D6114 D02A-171-30A+A Pcs
55 Trục láp liền bánh răng mặt trời Gear and haftshaft XG932 III 12 teeth, 26 pline XG932 III Pcs
56 Phớt đầu trục cơ D6114 oil seal crankshaft front D6114 D6114 D02B-104-02A+B Pcs
57 Phớt đuôi trục cơ D6114 oil seal crankshaft rear D6114 D6114 D02A-118-02B Pcs
58 Ắc piston D6114 Piston pin D6114 D6114 D05-112-01+A Pcs
59 Trục cơ D4114 Crankshaft D4114 D4114 Pcs
60 Trục cát đăng trước LW321F Shaft transmission front LW321F LW321F 250100114 Pcs
61 Lọc thủy lực hút hydraulic filter (suction) LW500F 803164216 Pcs
62 Lọc thủy lực hút hydraulic filter (return) LW500F 803164329 Pcs