WG9725240008 WG69725240008 CABLE SINOTRUCK

 

 

Description

WG9725240008 WG69725240008 CABLE SINOTRUCK

859984019 XCMG F481CF17281616-1980-295软管总成 6800315
705224998 XCMG 700KV(II).6.1.7左前支架
281201451 XCMG 启动按钮
860139602 XCMG RP600.9.6.1-6折弯板 GH1580
200100214 XCMG Z8G(CE).7(工艺)液压系统原理图
705232219 XCMG 600KVMIII.5前车架系统
705246032 XCMG 环形带NN-200B1000-5(4.5+1.5)-40.1
253200855 XCMG 600KNAII.1.2-1支架
200901281 XCMG 300KL.6.1-3尾板
860137771 XCMG DT12.10.4.1-1盖板
253201623 XCMG ZJ6G(III).9(工艺)制动系统
253105150 XCMG XP262Ⅱ.08.1.2弯管
705270040 XCMG 500HV.1.1燃油箱安装组件
860106596 XCMG Z3.6.12.3D型胶管 9361124
276601709 XCMG XTS2A.01-26后筋板
705206794 XCMG 700KV(II).7.1.1.1吸油钢管 GA9135
253010674 XCMG XC938.5.1.5-1耳座底板
253002736 XCMG LW320G.8.1VIII.2-6大盖板(右下)
228401589 XCMG XT870L.030-40.5定位芯轴组件
705209258 XCMG ZL40.1.3.1-4A角板
252610058 XCMG 400KN.4.4(L)右前护栏
705228716 XCMG M250SG.15Ⅱ.1-1滑套 9506865
860107350 XCMG 300FN(GJ)玉柴+杭齿箱+徐工桥+三联液压+高卸 9500677
700204732 XCMG CBGJ3080/1016L双联泵
200100631 XCMG ZJ5G.7.2.2D型胶管
860155145 XCMG LQC160.1.1-2刮板
228800107 XCMG R7.711-01车工装
705204360 XCMG 400KN.36.2.1斗底护板
705251961 XCMG 903-38.1.2-1支腿板 9361822
860116502 XCMG XC938.11.1.2角位移安装支架 9509121
413403050 XCMG M250.06.2-1前板底板
253303040 XCMG 612600090196拉紧块(潍柴配套件) A7-7171
228700440 XCMG MYF130.11-6O型密封圈φ49×5
859970229 XCMG Z3.10.6.8-2支板
860108101 XCMG D481HAHE282816-650胶管
705246527 XCMG 马达总成
705112764 XCMG ZL40.1.4-1A销钉 ZC0090021
226801635 XCMG LQC160C.8.4.3.2.9支梁5
252607902 XCMG 1200K.7.1.6-2橡胶板 L00380130
252112450 XCMG WZ30-25.030-7.3-1底板
803701755 XCMG RP1356Ⅱ/DV25D摊铺机(发车件叶片箱)
250901956 XCMG 1200K.7.4.10-1胶管FC686-05
705201153 XCMG B00001547复合式密封硬垫圈(上柴C6ZG50D)(备件)
253303276 XCMG R4L.1.1.1框架
201100611 XCMG XC760K.10II.1.1.6铰链总成 151950
413409747 XCMG 902-1718-2矩形管 A7-07375
253400703 XCMG E600TV.030-02.6-2筋板
860126546 XCMG 902-1525-1平板
276206504 XCMG F481CACF101004-430软管总成
860100533 XCMG 胶管AZ1500040004(WD615)(备件)
860108923 XCMG 679-4A.1.11XE60G液压油箱机器人焊接工装
252802286 XCMG 500FV.10A.1驾驶室总成
859984082 XCMG LW300K装载机-再制造整机-1300K0120437
805201580 XCMG 500F.030-69-10型板
705211498 XCMG GB/T288-1994轴承22226CK
402204547 XCMG G146.1129A.1平台
252911469 XCMG XQJ-C-03C(150×75)-A下垂直三通
252804092 XCMG 取消
200200295 XCMG QTZ63.08A.1-102板t8×230×268
705254330 XCMG XGXD500-10Bz/10电瓶线
253600761 XCMG LW180K.10.1.4A-1前挡风玻璃
400404559 XCMG Z5G.8.1II(DB)3立方装可配刀板,无斗齿(超高卸)
231500250 XCMG Z5G.030-121-100工装总成 9502397
269900123 XCMG F481CACF181810-2100软管总成 JW-0304
705203481 XCMG 130200488柴滤(300K潍柴)(备件)
402204663 XCMG LQC320A.03.1.6-1固定角钢
705231008 XCMG RP1356.840-04(1)划线样板
201003214 XCMG CVV-00003579闭锁翘板开关
705257985 XCMG MLL7-I-315联轴器用弹性体
803688127 XCMG 1200KN.9-3充液阀支板
201300213 XCMG XC63007A.8.1-19筋板3
252115182 XCMG LWD166A.20-2角钢压板
251804512 XCMG 剪刀(备件)
402208440 XCMG XC63514A.1II-2上水管
253305114 XCMG 900KN(LNG).1.5-13支架
401005811 XCMG 300KV(TD).10AII.1驾驶室总成(工艺5)潍柴先导 9904433
860117299 XCMG 1200K.030-2A.4.1垫板 LQ4058
860107143 XCMG 通风软管φ140-2700 10430224
252109591 XCMG XC990.6.10.1-3档板 033B62147
705230667 XCMG XC958.030-3.2.9垫板合件1 9322121
860113204 XCMG LW180KV.10A.1-2橡胶圈
252101570 XCMG HZS181CQ.37检修平台封装(重庆)
252113231 XCMG GB/T3452.1-1992O形圈16×2.65G D0-3795
253400209 XCMG 300F.030-82.1块
251800369 XCMG 800KVII.10.1.2-1门骨架 9502423
860106607 XCMG LW180K.10B.1驾驶室总成
803604465 XCMG 800KV.9.1-2弯板
705230509 XCMG E340.030-02.4.1-6底板
252605656 XCMG GB/T1235-1976O形圈75×3.1(橡胶I-4) 420F(SC)
252700223 XCMG RP602L.1.11右纵梁 9356600
276500933 XCMG Z5G.40.1.2II-1侧板 Z00020027
280100253 XCMG 减速器CR51A150KC07400
803275475 XCMG LW180K.760-1-7侧挡板
705209308 XCMG WJ04.9Ⅱ.4.5拉杆Ⅲ T0-8452
801501862 XCMG YL25.12-6A前盖板
705206905 XCMG HS-30(绿)热缩管
705235355 XCMG XS202J.030-12.1.3-1立柱100×48×5.3L=430
276400788 XCMG 500KW(LNG).10.1驾驶室总成
201202540 XCMG WA1180.733-2镗工装
230200862 XCMG 679-92.1.1.1-5贴板t5×135×85-4R5
413410658 XCMG 飞利浦12814组合尾灯灯泡(倒车)(TJ备件)
201307022 XCMG XC860BR.8.1-1支撑架右前加强板
252108637 XCMG XT870K.8-4销轴
705254651 XCMG 300K.10II.1.9-1座
201311039 XCMG 800K.031-1-3挡板 5000135
200600209 XCMG JB2099-77接管34
272100180 XCMG XT752.8II.1.3-1弯板
253502752 XCMG XD132.01.7.1.2-1加强筋
440801459 XCMG 900KN.1.4散热器总成
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
705216385 XCMG XT870.030-2.9-2立板 9371348
362402846 XCMG 3Y252J.1.5.1.2中间脚踏焊接 6008916
705241914 XCMG Z5G.030-23A..-4定位块 L00410080
705222032 XCMG GB/T3287-2011管堵T9-1-Zn-B
803309818 XCMG 600KVX.W1ZWBK-001潍柴+17齿ZF230箱+湿式桥+标配
705249656 XCMG 1200K.12.2.13.2-2A垫板
705203903 XCMG XAP320.7.1III.2热骨料仓背面栏杆一
250200532 XCMG 679-6A-4卡板4
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
227302626 XCMG XS182PD.01.1压轮框架总成 Z00360376
705215954 XCMG YZ18JE.6.1.1-1安装板
705206819 XCMG 热轧厚钢板t25Q460(删除) 9701606
252118711 XCMG 滑块391.68A-6-10130T16B(作废)
275102084 XCMG U12.13.2.2.2-8槽钢
413407247 XCMG 前左侧玻璃XS202J-II 9509329
860163807 XCMG 875-13-10护板
253104939 XCMG 待用(备件) ZC0090211
803589277 XCMG 700HV.7.1.1-1夹布胶管
860102708 XCMG 700KLNG.7II.1.2先导泵出油块组件
252908901 XCMG XS182H.2.1.3.1.1A右偏心轴焊接
228300212 XCMG XS202VIIPD.1车架装配
230502620 XCMG LQC80B.3-4压条II
803107912 XCMG 木箱1400×500×550(备件)
242100574 XCMG XGKT460N-29-3II空调蒸发器芯体(博格思众)(
252101178 XCMG 874-139-2100X90回油口屏蔽盖板 9502583
252800559 XCMG XC63007.1-1中冷钢管(一)
253005644 XCMG 300K.030-10-405立板
252911009 XCMG GB/T5786-2000螺栓M10×1.25×25 9503283
401003857 XCMG LW500K装载机-再制造整机-XUG0500KJFCB00310
201001891 XCMG R6.5.5A主配电柜(1256/956MOBA普5IV)
253204144 XCMG 300K.10II.1.1.1.2-6*B柱左右外板
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
276100119 XCMG XC978.4.3.2-2立板II 0332M0022
401003909 XCMG 1000KII.2-1支架I 4819031
705217193 XCMG XC760K.8.1.1-5GY油箱底板 Y00190097
705239613 XCMG XC770K.8.1.5-3上盖板 9507416
803410099 XCMG 旋转接头1102-070-081
253200221 XCMG 800K.030-3A.1.1支架(左右件)
252610711 XCMG XD30J.04.2-6A换向齿轮
700101692 XCMG 300KVBR.10.1A.1-1左A柱外板
253500869 XCMG GJG-07-01-000-2打标机转运小车(薄板)
859912777 XCMG D02A-308-01+B闷头(上柴B4288)(备件)
228100398 XCMG 300FN(TD)II.10II.1.1.2.1-2右前围内板 4004143
705101451 XCMG RP602.732-04.1-3模板
252100765 XCMG LW200KVD.10.1.1-5橡胶底板
705204330 XCMG LW500FL装载机-再制造整机-1500FDL120070
253800856 XCMG 500KD(II).9.1-1安装板
705228946 XCMG XP203.7.1.2-3侧板
705216213 XCMG 接头I28L11/16UNO(备件)
860120289 XCMG 500K.030-01-000B.5-6上板
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
226300635 XCMG B903-007.10从动台框架
252609911 XCMG RP1356.030-12.2-1手杆
705210852 XCMG SV12LOMDA3C隔壁接头
401005630 XCMG JB/T8406-2008胶管B13×2500 9347318
252103018 XCMG YL16.9.2-29毛毡圈
860141339 XCMG XC938.6.1-21安装板
705235851 XCMG 800K(LNG)II.1.5.4.2-3板II
201309674 XCMG 760145-1并线端子
860119896 XCMG LQC80A.6.5.3.1左支腿
404204141 XCMG EDV60D1.01.13.8-1小侧板
840103983 XCMG G146.1127A.8-1方管
251808714 XCMG XAP320.07.1.9端头栏杆
803198639 XCMG XC8220.14.2.1-3挡块
276500540 XCMG 转向泵SNP2/14DSC06(备件)
860106947 XCMG 901-1090.2-2加强管
860107614 XCMG B904-060-1角钢70×70×8L=100
805000264 XCMG 700KV(I).22IV.1.1.1-1前侧板 033A00098
252116622 XCMG ZA65-198K100Qd8A22Y0销轴
253106060 XCMG HNR03S-5花键轴