BDX05-00006 BYD2205 GASKET KIT SHANTUI SDLG

 

 

Description

BDX05-00006 BYD2205 GASKET KIT SHANTUI SDLG

252117460 XCMG 离合器助缸修理包JY-L5(同Y00010169)(备件 5011192
705243302 XCMG 500K.030-153A.9支架 A7-1556
201302378 XCMG XS122.732-02-2定位销
252116425 XCMG 300FN(TD)II.12机罩
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
201002890 XCMG XAP160II.7.3.5-5钢板t6x347x288
859800720 XCMG Z5G.030-03.3.1杆 41H016
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
201301742 XCMG 900K.899-1检验样板
400101605 XCMG XAP160II.3.7.2-2侧板I
253101960 XCMG XC63007A.1.2.2排气连接管
252805512 XCMG HZS120T.15.2.2.5-1螺杆M12
400405533 XCMG C06CL-7N9146起动齿圈(上柴CB0264)(备件)
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
805201516 XCMG BXZ5G.030-9隔套
860119862 XCMG YZC4.1.3.3-5盖板 U006148
201300635 XCMG XAP320.2.5.3.3-3下盖 9352970
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
402208016 XCMG 300KAII.1II.2燃油箱
201307875 XCMG XC63514A.8车架总成 L00190164
239900615 XCMG XC900.5.1-37加强筋I
252907217 XCMG 300K.12A.1.2-7前下梁 8X0317
230900198 XCMG LQC120A.06.7.2平台 18L235
251808430 XCMG 500F(TS)III.12.1机罩总成 33930508
705111493 XCMG 600KNII.6.1后车架 033920012GB
310403436 XCMG XC80C.20.01.01-04右大梁
803168062 XCMG Z5G.12.2-11套 33910478
705207347 XCMG Z5G.6.1.3-4安装板
800901417 XCMG DA4120.030-1.1.1-10垫板
705246322 XCMG 500KW(LNG).6.5.3-2(L)护板
859906805 XCMG DV25Q-I熨平板液压系统
860138390 XCMG 皮带(6CT8.3-0240)(备件) FCD-194
705200554 XCMG 接头体6JB990-77(备件)=803163959
705211085 XCMG TWZ260.030-3A-2轴套
276400443 XCMG XAP320.11Ⅱ.3油管二
705244446 XCMG LNG/CNG5W/40徐工专用天然气发动机油(108713)(4L)(备件) 0Y0116
800358257 XCMG 400K.030-4-7垫板
402200811 XCMG WZ30G.9.3.2.12铲斗缸
404200363 XCMG 400KN.36.1.2-1T1筋板
252805389 XCMG GB/T91-2000销4×40
860133761 XCMG 600KN(T).5.1前车架
253201651 XCMG X4PT34中间仓梯子外栏杆 802010716
229600267 XCMG DV25Q2.01.5.2-2筋板
801503836 XCMG 600KNVZ(SC)II.12.1机罩漆前总成
253007976 XCMG XT872A.3.1.2.1铲斗油缸
201000912 XCMG XC740K.13-8右侧海绵
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
252907119 XCMG 300KV(TD).12.1.1-7下弯板
822502266 XCMG DL900A.10.1.16-3吸音材料III
230700103 XCMG XGSX01-107A散热器总成 9500235
860132067 XCMG LW188B.11.1.1摇臂座梁
860107728 XCMG R6.1.1.5.2Ⅱ右支座 7W4585
252805046 XCMG YL16.5.1.21.1-4方钢
803011898 XCMG XQHZZ-2箱桥滑座钻钢板-2
413402933 XCMG 2300-010024-0000支座 WJ0005010
801102831 XCMG LQC120.3.3.1.6-4侧板
253204678 XCMG RP952.09.9Ⅱ.1-4角钢 3003041
402209043 XCMG DV25Q2.05.1-1压板 9510713
803163378 XCMG G341/01底板
276607294 XCMG XC990.10.1.3.2-3气弹簧安装座
705236675 XCMG KJ-G20A-02阴接头总成
252803195 XCMG 1014010K_W油气分离器总成(特机备件)
252915130 XCMG Z5GM(I).16-1安全标识(禁止踩踏)
705212494 XCMG HZS120T0.2.1.1-1L连接槽钢 WJ0003470
226301955 XCMG XS系列24V后大灯选配 9506472
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
252911957 XCMG 50GVMX.1.1.1-9钢管
240101421 XCMG NJZH181.1.5.6A后挡架一 802001039
803800672 XCMG 500K.605-19-1样板
400704897 XCMG 500K.030-65L.2-2侧板
860101436 XCMG ZJ5G(III).8.1.2.1.1-2盖板 B3-0131
252904539 XCMG Z3G(CK).8.2后车架
839901510 XCMG 止推垫圈4644308265(ZF)=860119315
860109543 XCMG Z6G.030-14.1.3支架 0C0815
231200315 XCMG 600K.605-42后车架限位阀安装板划线样板 502003086
252608161 XCMG ZL20A.14工作装置 9359094
228700115 XCMG 待用(备件)
705216540 XCMG GFR-200-08-C1油水分离器-圆表-1/4
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
251810341 XCMG XC760K.8.1.2-12机油滤安装板
705225272 XCMG F481CACA121808-1280软管总成 Z00020076
252914710 XCMG 90003802321螺栓(潍柴WD615)(备件) 0338B0406
705212791 XCMG Z5GNV.10II.1驾驶室总成
227301197 XCMG Z5GN.30.1铲斗(252111889)RZ
276607099 XCMG 500k.030-75-6侧立板
705109402 XCMG 521F(II).36.2-1法兰
705235104 XCMG LQC120.7.3-5垫板
251702689 XCMG 特机WZ30-25支腿涂装辅料包
705224508 XCMG LW130FV.2.3.1变速箱组件
820103130 XCMG 启动机913C进口(备件)
252911052 XCMG XC938.5.7翻斗缸车架销组件 9369638
705227137 XCMG 排气门495(备件)
252909804 XCMG 接触器CJT1-20A/380V
230503376 XCMG G241.2568钻模
800702584 XCMG Z5GNK.4.3.1-4内测板
803543163 XCMG 902-1211.1.1-2钢管
252900952 XCMG KVVR50×1编码电缆
803604459 XCMG ZL15H.11E.3-2固定块
201303897 XCMG XC958.5.1.3-7GY2动臂右外法兰合件 9323407
228302419 XCMG 1005121S_BW33G-131F飞轮
705111015 XCMG 老式侧卸销轴45×315(特机备件) 502003092
252612178 XCMG Z5G.733-37.3-1立板
252806364 XCMG Z5G.733-2前车架镗工装
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
227300422 XCMG 胶垫Z5G.6.18-2(备件)
860122481 XCMG LW330F.10-2管夹
228401618 XCMG 高温过滤器500×500×20
281200327 XCMG 600K.5-5轴套
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
252109195 XCMG 300KV.16-16L料斗开合标识
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
705233316 XCMG 902-1565-2线棒二
252600340 XCMG XC63007A.1-1中冷钢管(一)
705203972 XCMG XGYW290-VB燃油传感器
252302906 XCMG XC958.4.3.1-1外侧板
803175608 XCMG YJSW330D-22垫片
705207980 XCMG 800K(LNG).4.3限位器
400702694 XCMG B908-091.1-11-2板Ⅱ
705246616 XCMG 700HV.32.1.1-1斗底护板
803131117 XCMG XGZY03-Q气囊减震座椅
252500144 XCMG 启动按钮 08N004
253801040 XCMG 喷油嘴NT135(备件) 954270
705239625 XCMG 胶管2ST-13-A1/45A1-1200(备件) A3-2729
252909969 XCMG N902-794小料筐 Y00260120
252909626 XCMG 500KVX.W1ADBK-091潍柴+行星箱+干式桥+两联+定量+空调
253203939 XCMG 500FV.6.1-3右翼板 41V041
705232369 XCMG 948.5.1.4-3GY左耳板法兰合件
860110701 XCMG 902-1552-4加强梁 8X5025
276600880 XCMG XC870K.10.1/2-10500A0右仪表台总成
252400279 XCMG 12-16.5轮胎XT750(特机备件)
705255186 XCMG RP953.1.4.2前底板焊接
404200815 XCMG XT870L.605-6下料检验样板
252111004 XCMG XE80CⅡ.17.1-2围板
276603180 XCMG 卡拉罗066573调整组件(特机备件)
253005675 XCMG 500KV.6.1B.1-1板
252909999 XCMG ET.10-1左标志
“WHATSAPP/WECHAT:0086-1525 4934 126
Email:sales@meppon.com”
860113199 XCMG 马达3HAC17484-7
803169460 XCMG 679-75-3增高板2
253401235 XCMG 隔套PY180-H.1-3(备件)
253400454 XCMG O型圈0634306213(备件) C9-3380
705109708 XCMG XT870L.8.2-4滤油器安装板
252116218 XCMG YZC10F.5.6A前线束
276303901 XCMG 500K.030-97.1-2钢管
800150984 XCMG 300K.733-30.2.1-1底板
803399265 XCMG LW180K.030-26.5.1-4筋板
226800464 XCMG LW200KVD.4.7右前挡泥板
230200781 XCMG 900KII.7.4.1-1先导油源块支板 4204151
400300434 XCMG LQC240A.13-2(DL)压板
253002741 XCMG 300K.38.1.3软管总成
252805871 XCMG 尼龙自锁螺母50L.01.02(肥城)(备件)
705236736 XCMG LW180KV.6.2固定付车架组件
227301517 XCMG XD81.11.1.5钢管
705228130 XCMG 冷轧薄钢板t3.5ST12
240100013 XCMG LQC240A.07III.3-13料位杆13